Personvern

Behandling av personopplysninger i Herholdt Andersen AS
Når du bruker nettsiden vår og ved forespørsel eller kjøp av varer vil Herholdt Andersen AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Herholdt Andersen AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Herholdt Andersen AS er:
Adresse: Træleborgveien 7, 3112 Tønsberg
E-post: post@herholdt.no
Telefon: 333 79 550
Organisasjonsnr.: 910 163 620
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvern@herholdt.no eller på telefon 40 72 00 49
1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
a. Ved henvendelser eller kjøp av varer og tjenester registrerer vi navn, adresse, telefonnummer og epost. Videre registrerer vi hvilke varer og tjenester som det gjelder, samt dato for kjøp/forespørsel.
Opplysningene lagres for å kunne levere avtalt vare/tjeneste og for å kunne levere, behandle retur, reklamasjoner og garantisaker. Informasjonen lagres for å sikre dokumentasjon som kan være relevant for å gjennomføre avtale og til hjelp for kjøper i ettertid. Som selger av produkter som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko ved feil/mangler anbefaler vi å la oss beholde personopplysninger for mulighet til å kontakte kjøpere ved fare for liv og helse. Hvis personopplysningene ønskes slettet vil vi selvfølgelig gjøre dette innenfor lovlighetens grenser hva gjelder regnskapslov og andre relevante lover.b. Vi ønsker å gi tilbud og tips om våre produkter. Ved samtykke sender vi ut nyhetsbrev på mail, SMS og posten. Basert på eksisterende kundeforhold, interesser og kjøpshistorikk vil vi kunne sende markedsmateriale som er tilpasset deg som kunde.


2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Herholdt Andersen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
·Incadea Norge AS er leverandør av vårt regnskapssystem. Som nett-, butikk- og telefonkunde blir personopplysningene dine registrert der.
·Nettbutikk og nettbutikkserveren er levert og administrert av Skotner Networks. Ditt passord på nettbutikk er kryptert ovenfor oss. Når du oppretter en handlevogn eller ønskeliste så kan vi se hvilke varer du har lagt der.
·AISON Com AS er vår mailpartner.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Inaktive kunder slettes ved:
- personopplysninger om «båt og motor»-kunder: 10 år fra kjøpsdato
- Kunder etter 6 år for å sikre dokumentasjon ved reklamasjon og garantisaker*.
*unntak ved produktkjøp det er relevant å lagre lengre av sikkerhets- eller lovmessige årsaker.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.


4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en mail til personvern@herholdt.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en mail til personvern@herholdt.no og be om hvilket samstykke du ønsker fjernet. Hvis det gjelder nyhetsbrev, så kan dette enkelt gjøres via link i bunn av mottat nyhetsbrevet.
5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.