Ferdig fortøyningsliner
Tau på spole
Anker- / Dreggliner
Fenderliner
Strikk
Seiltau
Rykkdempere

Tauverk og strekkavlastere